استان تهران ، شهر تهران ، نشانی: اتوبان تهران-کرج. بعد از آزادگان. خروجی شهرک گلستان. انتهای خیابان شمیم. اُپارک

درباره ما

سانس بانوان پارک آبی اُپــارک تهران:
  شنبه و دوشنبه از ساعت 9 الی 22، چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 8:00  الی 15:30
سانس آقایان پارک آبی اُپــارک تهران:
  چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 17 الی 24:00، جمعه از ساعت 10 الی 23، یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9 الی 22

خرید آنلاین بلیت از سایت رسمی اُپارک