استان تهران ، شهر تهران ، بلوار کوهک مجتمع تجاری طوبی طبقه چهارم راهرو F واحد 620