استان تهران ، شهر تهران ، شهرک راه آهن خیابان امیر کبیر پلاک 112