استان تهران ، شهر تهران ، شهرک راه آهن 35 متری گلها پایین تر از میدان اتریش پلاک 71