استان تهران ، شهر تهران ، بلوار دهکده المپیک زیبا دشت بالا پاساژ گلستان طبقه 2 واحد12